Tản Văn Tản Văn - Thơ

Tình Yêu: Ích Kỷ Hay Vô Kỷ?

Ta yêu một người ở ý niệm kết đôi, ta ở bên người đó bởi chất truyền dẫn của oxytocin trong não bộ, đam mê cái đẹp của họ theo một chuẩn mực được mã hoá trong tiềm thức, với nhu cầu nối dõi, để có thể kéo dài bản thân của mình qua con cái với bạn phối ngẫu, là một phần trong quá trình tiến hoá, là một trong những mục tiêu tối thượng của giống loài.

Tôi yêu anh/em, nhưng có bao nhiêu người trong chúng ta nhận ra nó là tình yêu bản năng rồi dễ chán nhau, hay là một ý niệm tuyệt vời về sự đồng hành, lấp đi khoảng trống cô đơn cố hữu của tất cả chúng ta?

Thực ra tình yêu của con người vô cùng phức tạp, không chỉ nam nữ mà đơn giản giữa người với người. Chúng ta yêu ích kỷ, ta cần người khác để tăng khả năng sinh tồn, vì thế ta lại trao yêu thương và tăng ý niệm đồng hành trong cái nghĩa “companionship”. Vậy nên sự ích kỷ của ta hoà vào sự vô kỉ (không ích kỉ, cho đi) là vì vậy. Ta thật ích kỷ, cũng thật giàu tình yêu thương, và mỗi chúng ta đều mang trong mình tổ hợp của sự mâu thuẫn này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *