Tản Văn - Thơ Thơ

Thu

“Lá rụng có đổ về nguồn?
Cây xơ xác lá, trơ trọi cánh đồng hoa.
Ta nhìn giọt mưa tuôn hối hả.
Nắng tắt dần qua ánh chiều tà.
Mùa thu của ta có còn hay mất?
Mùa thu của ai hay mùa của trời đất?
Mùa thu ơi, đến nhanh, đừng đi vội.
Ta ở đây, em ở đó, bồi hồi.
Ta yêu em, ta nhớ em, cây sẽ đâm chồi.
Em ơi, mùa thu của ai ….hay mùa của đất trời?”

Lê Nguyên – Tập Thơ số 1

Hình ảnh: Lake Oswego, Oregon, năm 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *